Powrót do strony głównej

 

Powrót do spisu sanktuariów

 

 

Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej

 

 

 

Lubecko leży kilka kilometrów na północny zachód od Lublińca, przy trakcie prowadzącym z  Lublińca do Olesna. 

W tamtejszym kościele parafialnym znajduje się obraz Matki Boskiej Lubeckiej.

 

Pierwsza historyczna wzmianka o  kościele w  Lubecku pochodzi z  1342 r. w  roku 1362 istniała tam już parafia, do której należały też m. in. miejscowości Ciasna i  Zborowskie. Są jednak powody dopuszczające przypuszczenie, że kościół mógł już istnieć znacznie wcześniej.  

 

 

 

 

W roku 1704 przybył do parafii ks. Jerzy Franciszek Zmieszkał, późniejszy proboszcz. To za jego kadencji znaleziono w  1716 r. Cudowny Obraz. Jest to medalion o  wymiarach 12,5 x 7,5 cm, malowany na srebrnej blasze, przedstawiający na awersie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a na rewersie Zbawiciela w  cierniowej koronie (Ecce Homo). Wieść o  znalezieniu obrazu rozniosła się szeroko po okolicy i  dotarła także na Jasną Górę. Ojcowie Paulini wysłali natychmiast swoich przedstawicieli do Lubecka, celem wyjaśnienia sprawy. Widząc wyraźne podobieństwo do Obrazu Jasnogórskiego, wysłannicy z  Jasnej Góry zażądali wydania medalionu. Natknęli się jednak na odmowę ze strony parafian oraz proboszcza i  musieli zadowolić się jedynie spisaniem okoliczności towarzyszących znalezieniu obrazu. Dokument ten jest opatrzony datą 12 marca 1720 r. Na tym jednak spór się nie skończył, bowiem obraz został zabrany do Kurii Biskupiej we Wrocławiu.

Mocą decyzji papieskiej obraz powrócił w  1738 r. na zawsze do Lubecka. w  1897 r. umieszczono go w  nowym marmurowym ołtarzu, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

 

Mając na uwadze ponad 250-letnią tradycję pielgrzymowania ludu Ziemi Śląskiej do łaskami słynącego wizerunku Najświętszej Maryi Panny w  kościele w  Lubecku, Biskup Gliwicki Jan Wieczorek ustanowił dnia 14 sierpnia 1994 r. parafialny kościół pw. Wniebowzięcia NMP w  Lubecku diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej.

 

Cześć oddawana Matce Boskiej Lubeckiej była i  jest bardzo wielka, o  czym świadczą zapisy w  kronice parafialnej oraz podziękowania i  wota składane przez pielgrzymów i  parafian. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest głównym dniem odpustowym tego sanktuarium. Obchodzi się również odpust Matki Boskiej Anielskiej w  dniu 2 sierpnia, a 2 lipca przybywa co roku do Lubecka ślubowana pielgrzymka parafii z  obszaru administracyjnego miasta Lublińca. w  pierwsze piątki miesiąca odbywają się nocne adoracje, które w  miesiącach zimowych trwają do godz. 24.00, a od maja do października przez całą noc.

 

 

 

 

Informacje ze strony Kurii Diecezjalnej w Gliwicach