Powrót do strony głównej

 

Powrót do spisu sanktuariów

 

Bazylika Mniejszesza Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
- Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej

 

Pszów istnieje już od połowy XIII wieku jako osada. Tradycja podaje o zbudowaniu

pierwszego kościoła na końcu wsi pod wezwaniem Św. Krzyża, a następnie kościoła

parafialnego pw.Wszystkich Świętych w latach 1265-1293, najpierw drewnianego

a potem już murowanego. Oblicze osady zmieniało się pod względem

ludnościowym na skutek odkrycia pokładów węgla w roku 1840

i założenia szybu "Anna", który przekształcono w kopalnię istniejącą do chwili obecnej.
Parafia pszowska przeżywała liczne wstrząsy. W XV wieku oddziaływały

na nią wojny husyckie. Na przełomie XVI i XVII wieku kościół parafialny

przez 60 lat był we władaniu protestantów, ale ludność pozostała wierną

katolicyzmowi, co poświadczyły dokument z 1719r., kiedy to do parafii

należało 2 000 katolików, a nie było ani jednego protestanta.
 Choć Pszów dostał się pod wpływ Austrii, potem Prus, co roku z tej parafii

udawała się tradycyjna pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowie.

Jedna z tych pielgrzymek przyczyniła się do narodzin kultu Matki Boskiej w Pszowie.

 

Zakupiony w 1722 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przemalował artysta

malarz z Wodzisławia Śląskiego Fryderyk Sedlecky, nadając mu, jak sam mówił,

"polską karnację". Zniknęły charakterystyczne rysy Madonny Częstochowskiej,

a znamienny układ twarzy przyczynił się do nadania obrazowi nazwy "Matki Boskiej Uśmiechniętej".
Do obrazu tego zaczęły napływać ogromne tłumy pielgrzymówbz całego Śląska

i Północnych Moraw. Tu dokonywały się nadzwyczajne uzdrowienia, tu

otrzymywali ludzie wyjątkowe łaski. bKomisja Biskupia z Wrocławia po

stwierdzeniu tych faktów w latach 1730-32 zarządziła koronację Obrazu w 1732 roku.

Korony wykonał złotnik Bernard Like z Raciborza, a nałożył na obraz 4 lipca 1732r.

opat cystersów z Rud Raciborskich.
Ponieważ nieduży pod względem objętości kościół pw.Wszystkich Świętych

nie mógł pomieścić pielgrzymów, 1743 r. rozpoczęto budowę, a w roku 1747

ukończono obecną świątynię, której nadano tytuł Narodzenia Najświętszej Maryi

Panny.

 

Obraz Matki Bożej Pszowskiej umieszczono w głównym ołtarzu. Papież Pius VI udzielił odpustu zupełnego wszystkim odwiedzającym Sanktuarium Maryjne w Pszowie.   W 1801 r. przy ołtarzu znajdowało się 156 wotów, a wśród nich rzeźby wyobrażające oczy, ręce, nogi (potwierdzające uzdrowienia), jak też dary dziękczynne: obrączki, monety cesarskie, insygnia książęce i biskupie. Znaczna część tych wotów została skonfiskowana przez władze państwowe w roku 1809.

 

Po kasacie klasztoru w Rudach Raciborskich ostatni opat cysterski złożył przed Matką Bożą złoty krzyż opacki ozdobiony szmaragdami i wieńcem brylantów, a także kosztowny pierścień prałacki. Dar opata zapoczątkował serię wotów. Przez cały wiek XIX nie ustawał napływ pielgrzymów. Na główny odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przybywało średnio od 7 000 do 25 000 pielgrzymów. Dla nich wybudowano w 1855 roku stacje Drogi Krzyżowej na placu kościelnym, a w latach 1915 - 1929 zbudowano kalwarię z 14 kaplicami w lesie odległym o 2 km od kościoła.


W okresie okupacji w latach 1939 - 1945 zakazano wszelkich pielgrzymek, a także kazań w języku polskim.  Na odpust Narodzenia NMP w 1945 roku przybyło do sanktuarium 50 000 pielgrzymów, by złożyć podziękowanie za wszystkie, niezwykłe łaski, jakich doznali czciciele Matki Bożej podczas wojny.

W 1968 roku odwiedził sanktuarium ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież.  W 1972 roku uroczyście obchodzono 250 - lecie Obrazu Matki Boskiej w Pszowie. Zebrało się około 80 000 pielgrzymów, wśród których był ks. arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia, późniejszy kardynał.


Po świętokradczym rabunku złotych koron w 1976 roku nałożonona obraz nowe, poświęcone przez Papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski.  W koronacji Obrazu w dniu 9 września 1979 roku uczestniczyło 4 biskupów, 300 kapłanów i około 10 000 pielgrzymów.  W 1989 roku nastąpiła ponowna kradzież koron, które wkrótce znaleziono, a sprawców kradzieży ukarano.  Rekoronacji w dniu 9 września 1990 roku dokonał ks. biskup dr. Damian Zimoń w otoczeniu 2 biskupów, znacznej liczby kapłanów i licznej rzeszy pielgrzymów.


Nie ustaje kult Matki Bożej Pszowskiej.  Co roku przewija się przez sanktuarium Maryjne około 100 000 pielgrzymów z dalszych okolic.  W każdą środę wierni parafii biorą udział w uroczystym nabożeństwie ku czci Matki Boskiej Pszowskiej

 

 

Strona Sanktuarium