Powrót do strony głównej

 

Powrót do spisu sanktuariów

 

 

 

 

Sanktuarium Królowej Rodzin w Ropczycach

 

W Ropczycach przy ulicy Najświętszej Maryi Panny, znajduje się kościół Imienia Maryi. Świątynia ta, jest nazywana przez tutejszych mieszkańców „kościółkiem”. W „kościołku” tym odbiera cześć Maryja - Królowa Rodzin w gotyckiej figurze.

Historia tego miejsca i kultu sięga XVI w. Figura Ropczyckiej Madonny jest polichromowaną rzeźbą, z drewna pochodzącą prawdopodobnie z pierwszej połowy XV w. Historycy sztuki zaliczają ją do nielicznych rzeźb późnogotyckich typu „Pięknych Madonn” i śląskich „Madonn na lwie”.

 

Figura wykonana jest z drewna lipowego o wysokości 74 cm. Ustawiona jest w głównym ołtarzu ropczyckiego „kościółka”. Rzeźba stoi na półksiężycu opartym na pełnej kuli, wkomponowana w obszerną pozłacaną mandorlę. Statua ma sylwetkę nieznacznie skręconą w literę „S”. Maryja lewą ręką obejmuje dziecię Jezus, jakby siedzące na lewym Jej biodrze. Prawą ręką podaje Synowi owoc. Figura podkreśla godność i majestat królewski. Łączy ciepło i prostotę oraz spokój i skromność nazaretańskiego domu.

 

 

 

Jak podaje tradycja, figura Matki Bożej została zakupiona przez bogatego mieszczanina pochodzącego z Ropczyc. Pierwotnie rzeźba została umieszczona nieopodal kościoła parafialnego w kapliczce wydrążonej w pniu drzewa. Wkrótce jednak zasłynęła łaskami oraz została otoczona czcią wiernych. Niebawem figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem przeniesiono do kościoła parafialnego. Na nowym miejscu, ze względu na kult Jezusa Przemienionego, kult Ropczyckiej Pani zaczął słabnąć.

 

Zadecydowano o powrocie figury na dawne miejsce. Przejściowo umieszczono statuę w dawnej kapliczce, a następnie przeniesiono do drewnianej świątyni. Akta z wizytacji biskupiej z 1595 r. wspominają o drewnianej kaplicy p.w. Nawiedzenia NMP.

 

Rozwijający się kult maryjny a także wzrastająca liczba pielgrzymów z okolicznych miejscowości, wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie nowej murowanej świątyni. W latach 1721-38 wzniesiono nową barokową świątynię, która stoi do dziś. W 1767 r. bp F. Potkański konsekrował świątynię. Nowy „kościółek” otrzymał też nowe wezwanie Imienia Maryi. Być może w duchu wdzięczności za wiedeńską wiktorię z 1683 r.

 

Maryja w łaskami słynącej figurze odbiera w Ropczycach cześć od przeszło 500 lat. Urzędowym potwierdzeniem kultu Ropczyckiej Madonny jest wzmianka „imago miraculosa” (cudowny wizerunek), w aktach wizytacji biskupiej z 1721 r. Zaś zapis z akt roku 1776 dodaje, że kościół Imienia Maryi posiada statuę Matki Bożej słynącą wielkimi łaskami.

 

Wielowiekowy kult Ropczyckiej Madonny skłonił miejscowych duszpasterzy i wiernych do podjęcia starań o koronację. Pierwsze konkretne starania podjęto pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia. W 1995 r. bp K. Górny powołał Komisję Diecezjalną celem zbadania kultu Matki Bożej w Ropczycach. Ostatnie lata XX wieku, to czas przygotowań duchowych i materialnych do koronacji. Przygotowaniom tym przewodził proboszcz ks. kan. Jan Delekta – kustosz ropczyckiego sanktuarium. Podczas pielgrzymki Ojca św. Do Ojczyzny w 1999 r., 16 czerwca na krakowskich Błoniach zostały poświęcone złote korony, wieńczące dziś skronie Jezusa i Maryi.

 

Uroczystość koronacyjna odbyła się 16 września 2001 r. w Ropczycach. Koronacji dokonał bp Kazimierz Górny. Aktem koronacji, został urzędowo potwierdzony kult Królowej Rodzin.

Sanktuarium Królowej Rodzin nigdy nie stanowiło odrębnej jednostki administracji kościelnej, lecz przez cały ten czas duszpasterstwo podlega parafii Przemienia Pańskiego w Ropczycach. Codziennie sprawowana jest Msza św., zaś środowa nowenna gromadzi licznych czcicieli Królowej Rodzin.

 

Godnym zauważenia jest fakt, iż w prośbach składanych na środową nowennę, wielokrotnie podawane są intencje dotyczące rodziny. Także „kościółek, to miejsce licznie zawieranych małżeństw, gdzie młodzi chcą rozpocząć swoje wspólne życie, tu przed Królową Rodzin. Główne uroczystości odpustowe obchodzone są 12 września każdego roku, gromadząc licznych mieszkańców Ropczyc jak i pielgrzymów.

 

 

Opracowanie: ks. Mariusz Jeż

 

 

Strona Sanktuarium:

www.kmbropczyce.one.pl